ลิงค์ไปหน้าหลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน รถโดนใจ (Term & Condition)

ในการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ www.Roddonjai.com ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขการให้บริการของ “รถโดนใจ” ดังต่อไปนี้
  • รถโดนใจ เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและเป็นเพียงตัวกลาง เพื่ออำนวยความสะดวกโดยเชื่อมต่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรถยนต์เท่านั้น รถโดนใจ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ขายหรือผู้ซื้อ และไม่ได้ให้คำรับรองหรือคำรับประกันใดที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ ผู้ซื้อเป็นผู้ตัดสินใจเองในการเลือกซื้อรถยนต์ สัญญา ซื้อขายรถยนต์มือสองนั้นจะถูกทำขึ้นและผูกพันกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายโดยตรง
  • ข้อมูลการตรวจสอบสภาพรถยนต์บนเว็บไซต์ รถโดนใจ เป็นเพียงผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และเป็นเพียงตัวกลางในการให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และแสดงผลบนเว็บไซต์เท่านั้น รถโดนใจ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการตรวจสอบสภาพรถที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด
  • ttb bluebook เป็นข้อมูลราคากลางรถยนต์ใช้แล้ว เป็นราคากลางเฉลี่ยที่กำหนดขึ้นโดยการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อาทิ เช่น วารสารรถยนต์ ผู้ประกอบกิจการซื้อขายรถยนต์ใช้แล้ว (เต็นท์รถ) และราคาปิดหรือจบประมูลขายรถยนต์ใช้แล้วของธนาคาร เป็นต้น ซึ่งแต่ละแหล่งข้อมูลมีวิธีการคิดคำนวณโดยพิจารณาจากสภาพรถยนต์ ลักษณะการใช้งาน ระยะทางการใช้งาน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดรถยนต์ใช้แล้วในขณะนั้นเป็นเงื่อนไขในการคิดคำนวณราคากลางดังกล่าว การนำไปใช้อ้างอิงใด ๆ ผู้สนใจควรศึกษาข้อมูลอื่นประกอบเพิ่มเติมทุกครั้ง
  • รถโดนใจ สามารถจัดเรียง เก็บรวบรวม จัดการ แบ่งปัน และเผยแพร่ข้อมูลของผู้ขายในรูปแบบใด ๆ เพื่อส่งเสริมการติดต่อกันระหว่างผู้ขายและผู้สนใจซื้อ และระหว่าง เว็บไซต์รถโดนใจ กับผู้สนใจซื้อ โดยรถโดนใจ ไม่รับประกันว่าข้อมูล รูปภาพ หรือสื่อใด ๆ ที่ผู้ขายได้ให้ไว้ ซึ่งถูกแสดงในเว็บไซต์นั้นถูกต้อง รถโดนใจ มิได้เป็นตัวแทน หุ้นส่วนหรือกระทำการแทนผู้ขาย ดังนั้น เว็บไซต์รถโดนใจ จึงไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของผู้ขายหรือการให้ข้อมูลใด ๆ ของผู้ขาย
  • หาก รถโดนใจ พบหรือได้รับแจ้งว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดต่อกฎหมาย ศีลธรรมอันดี สิทธิของบุคคลอื่น หรือข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลเท็จ ข้อมูลปลอม หรือไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมบนเว็บไซต์ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว็บไซต์รถโดนใจ ขอสงวนสิทธิที่จะนำออก ลบ หรือจำกัดการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และรถโดนใจ ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องชดใช้สำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใด ๆ
  • ทางทีมงาน รถโดนใจ เป็นผู้ดูแลความถูกต้องของเนื้อหาต่าง ๆ ภายใต้เว็บไซต์ www.Roddonjai.com เท่านั้น สำหรับข้อความหรือเนื้อหาที่เกิดจากลิงก์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลเว็บไซต์นั้น ๆ
  • หากท่านต้องการติดต่อ หรือมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งาน รถโดนใจ ท่านสามารถติดต่อผ่านทางแช็ตของเว็บไซต์รถโดนใจ www.Roddonjai.com หรือผ่านทางอีเมล support@roddonjai.com

ปรึกษาเราได้เลย!

คุยกับรถโดนใจ

ทุกวัน 9:00 น. - 22:00 น.

Contact our support team daily at 9:00 - 22:00

บริการรถโดนใจ

ติดตามข่าวสารจากรถโดนใจ

Facebook Page รถโดนใจ

facebook.com/roddonjaiTH

Line OA รถโดนใจ

@Roddonjai

© Roddonjai 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัวข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
chat-line